THE NEW LIFE SINGERS

Info / boekingen

Informatie / boekingen

The New Life Singers.
The New Life Singers.
Wij verlenen onze medewerking aan:

Concerten,
Kerkdiensten,
Zieken / verzorgingstehuizen,
Verzorging van een zangavond,
Praisediensten,
Kerstvieringen,
Plaatselijke activiteiten,
Part. instellingen, e.d.
Wij zijn als koor aangesloten bij de: Koninklijke Christelijke Zangers Bond.

Boekingen

Voor informatie en boekingen kunt u
contact opnemen met Public relations,

Wilma Kievit
tel. 06-22493199
kievitwilma@gmail.com
 
 
 
 
    en/of
Marian Verhagen
te. 010-2239019

Bestuur

 Voorzitter

Betty

Schuit

tel: 010-

2731145

bettyschuit@msn.com
 Secretaris

Alie

Weima

tel:

06-15584252

alieweima@caiway.nl
 Penningmeester

Marianne

Meijer

tel: 010-

4264069

jmdt@kabelfoon.nl
 Public relations

Wilma Kievit

en/of

Marian

Verhagen

tel:

06-22493199

 

tel: 010-

2239019

kievitwilma@gmail.com

 

 

marian.verhagen@post.com

 Alg. bestuurslid

Yvonne

Hiemstra

tel: 010-

4357519

Yhiemstra17@gmail.com

 

Muziekcommissie.

De muziekcommissie bestaat uit:

Robert Vorwald.   (dirigent)

Wilma Kievit.        (sopraan/bestuurslid)

Peter Verlinde.     (bas)

Ben v.d. Hoeven.  (bas)

Ger Bosdijk.         (tenor)

Website.

Deze website wordt bij gehouden door Ger Bosdijk.

Voor opmerkingingen en/of suggesties over deze website, email: gsbosdijk@gmail.com