THE NEW LIFE SINGERS

Nieuws

03-03-2022

Pasen in De Dorpskerk te Kethel.

Pasen in De Dorpskerk te Kethel.

Op zondag 17 april 2022 verlenen The New Life Singers medewerking aan de Paasdienst in de Dorpskerk te Kethel.

Deze dienst op Paasmorgen begint om 10.00 uur en wordt voorgegaan door mw. ds. N. van Dorp.

Het adres is: Noordeinde 10, 3121  KG  Schiedam.

01-03-2022

Repeteren weer in Harg-Spaland

Repeteren weer in Harg-Spaland

Vanaf het moment dat de coronamaatregelen werden versoepeld, maar we toch nog niet in De Harg-Spaland mochten zingen,

hebben we dankbaar gebruik mogen van de ruimte in school "De Klinker". 

Vanaf 1 maart kunnen we gelukkig weer op de voor ons inmiddels vertrouwde plek in Harg-Spaland terecht!

Alle aandacht is nu gericht op ons eerste optreden sinds 2 jaar en wel op Paasmorgen in de Dorpskerk. (zie Agenda)

Nieuwe koorleden zijn van harte welkom om eens te komen proeven aan de sfeer tijdens onze repetities.

Voor alle partijen kunnen we nog wel wat versterking gebruiken.

 

Dus op naar Zorgcentrum Harg-Spaland, Willem Andriessenlaan 2, 3122  JT  Schiedam op dinsdagavond van 19.45 - 21.45 uur.

05-01-2022

Nieuwjaarswensen

Nieuwjaarswensen

The New Life Singers wensen elkaar en alle website bezoekers een gelukkig en vooral gezond 2022 toe!

 

We hopen natuurlijk dat we spoedig weer onze zangaktiviteiten mogen en kunnen opstarten dit jaar!

Het is tot op heden nog onduidelijk waneer en voor ons ook waar we weer kunnen beginnen met onze koorrepetities.

 

Wat we wel weten is dat we hopen dat ons koor weer snel en met een voltallige bezetting mag gaan beginnen aan een nieuw koorjaar!

29-11-2021

Afgelastingen wegens corona

Afgelastingen wegens corona

N.a.v. de door de overheid en RIVM opgelegde maatregelen kunnen helaas ook de repetities op dinsdagavond niet meer doorgaan. En repeteren bv op de zaterdag blijkt voor een groot aantal koorleden niet mogelijk.

Dat is ook de reden dat het bestuur in overleg met dirigent Robert Vorwald heeft besloten om niet deel te nemen aan het geplande Kerstconcert op 19 december in de Grote-of St. Janskerk.

 

Of onze deelname aan de kerstavonddienst op 24 december in de Rehobothkerk in Vlaardingen wel doorgang kan vinden hangt af van de volgend persconferentie.

25-11-2021

Tijdelijk andere repetitie ruimte

Tijdelijk andere repetitie ruimte

Omdat we vanwege de strengere corona maatregelen niet meer in het Verzorgingshuis De Harg-Spaland mochten zingen, zijn we begin November j.l tijdelijk uitgeweken naar BSO De Klinker aan de Bernardus Ijzerdraatsingel 1 in Schiedam-Noord. (Woudhoek)

We zijn blij met de toestemming om in de gymzaal van deze school de repetities te kunnen voortzetten.

10-11-2021

Kerstzang bij kaarslicht

Kerstzang bij kaarslicht

Op zondagmiddag 19 december a.s. verlenen The New Life Singers hun medewerking aan de jaarlijkse Kerstzangdienst in de Grote-of St. Janskerk te Schiedam.

Deze traditionele zangdienst begint om 17.00 uur.

Verder werken mee:

       Muziekvereniging Harpe Davids

       Toonkunstkoor Schiedam

       Organist Arjen Leistra

09-08-2021

We gaan weer zingen!

We gaan weer zingen!

Eindelijk weer eens positief nieuws!

 

 

Het bestuur kwam met de mededeling dat we op dinsdagavond 7 september a.s. weer gaan beginnen met de wekelijkse repetitieavonden.

 

 

Omdat de kerk waar we altijd repeteerden is verkocht moesten we op zoek naar een nieuwe oefenplek.

Er is een nieuwe repetitieruimte gevonden. Het is de brasserie van het verpleeg-en verzorgingshuis Harg-Spaland.

Het is een ruime zaal met daarin een prachtige vleugel.

 

De repetitietijden zijn aangepast: van 19.45 tot 21.45 uur.

 

Het adres is:  Willem Andriessenlaan 2, 3122  JT Schiedam-Noord.

 

We zullen, met natuurlijk de dan geldige maatregen, weer een start maken met het instuderen van onze gospels en hopen die ook weer snel te kunnen laten horen in kerkdiensten en concerten.

 

 

Wij kijken er naar uit! 

16-06-2021

Meet & Greet koorleden 2

Meet & Greet koorleden 2

Na een veel te lange tijd hebben we elkaar op dinsdagavond 15 juni j.l weer gezien en gesproken.

De locatie was heerlijk in de buitenlucht, het was een warme zomeravond,en er waren hapjes en drankjes.

En onder deze omstandigheden was het goed om met elkaar elkaars lief én leed te delen.

Ook werd er alweer gesproken over het weer starten van de repetities. We hopen dat we eind augustus, begin september wel weer kunnen en mogen gaan zingen.

Het jubileumconcert zal hoogst waarschijnlijk worden opgeschoven naar een latere datum, maar daarover later mee

 

31-12-2020

Nieuwjaarswensen

Nieuwjaarswensen

The New Life Singers wensen alle website bezoekers een gelukkig en vooral gezond nieuw jaar toe!

We hopen natuurlijk van harte dat we in 2021 weer kunnen gaan repeteren en dat we ook weer snel mogen optreden in kerkdiensten en concerten.

Ons 35 jarig jubileumconcert dat we niet konden uitvoeren staat nu gepland voor het najaar van dit jaar.

Dus hopelijk kan het dan wel doorgang vinden!

31-12-2020

The New Life Singers in het licht.

The New Life Singers in het licht.

In het kader van "Jouw foto in het licht" opgezet door het Stedelijk Museum in Schiedam, hebben wij een foto van ons koor opgestuurd met daarbij het verhaal dat dit voor ons een dierbaar moment is.

Omdat het uit de tijd is dat we nog heerlijk konden en mochten zingen tijdens repetities en optredens!

Deze P.R. foto wordt geprojecteerd vanuit molen De Kameel op de toren van het stadskantoor in Schiedam van 17 december t/m 3 januari tussen 17.00 - 21.00 uur.

 

Kijk voor alle informatie over deze actie op www.stedelijkmuseumschiedam.nl

page loading